Ειδική άδεια απουσίας δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι του δημοσίου αλλά και οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.